Over de gidsen

In het licht van de grote demografische, technologische en sociaaleconomische uitdagingen van de 21e eeuw, is het duidelijk dat onze steden begeleiding nodig hebben om zichzelf opnieuw uit te vinden en een Smart City-strategie te implementeren.

Sinds de lancering van de eerste Smart City barometer door het Smart City Institute in februari 2017, werd het duidelijk dat Belgische gemeenten zich vaak machteloos voelen tegenover de huidige uitdagingen en dat slechts 13% van de gemeenten een strategie heeft hierrond. Desalniettemin heeft de studie ook aangetoond dat 66% van onze gemeenten het concept van Smart City toegepast kan worden in hun gemeente. Bovendien geven gemeenten zich volgens de barometer van 2018 een gemiddelde score van 3,6 op 10 als het gaat om hun voortgang in dit domein. Deze cijfers wijzen er daarom op dat de Belgische gemeenten lijken aan te voelen dat de Smart City dynamiek volop aan de gang is en dat ze deze boot niet willen missen.

Op basis van deze observaties en van onderzoek, kennis en de behoeften van steden en gemeenten heeft het Smart City Institute besloten om een reeks documenten voor steden en gemeenten te ontwerpen: de Smart City Gids Collectie. "Dankzij deze verzameling, die bestaat uit de jaarlijkse publicatie van een nieuw boek gewijd aan een specifiek thema, is onze ambitie om Belgische actoren bij deze transitie te ondersteunen door ze uit te rusten met tools die hen in staat stellen beter te transformeren en oplossingen te bieden aan de bovengenoemde problemen. "

- Prof. Nathalie Crutzen, Academisch directrice van Smart City Institute