Het Smart City Institute

Het Smart City Institute is een academisch instituut dat werkt rond duurzame en slimme steden. Het is gebaseerd op een unieke samenwerking tussen de Universiteit van Luik (ULiège) en de Management School HEC Liège, private partners (Proximus, Schréder, Strategy&, Vinci Energies en Total) en het Waalse Gewest, in het kader van het Marshallplan 4.0 en Digital Wallonia.

Het instituut neemt ook deel aan het project Wal-e-Cities (Europese EFRO-financiering) om de ontwikkeling van Smart City-initiatieven in het hele gebied te steunen. Het team is samengesteld uit een professor, onderzoekers, projectleiders, en experts (in technologie, infrastructuur, financiën, energie, project management, ...) op Smart City gebied.

Dit academisch instituut is gericht op onderzoek, onderwijs, innovatie en ondernemerschap met een focus op slimme en duurzame steden en stelt voor om dit probleem vanuit het management perspectief aan te pakken en niet enkel vanuit technische hoek. Om deze missie uit te voeren, is het Smart City Institute opgebouwd rond drie complementaire pijlers: onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. Deze pijlers worden ondersteund door transversale sensibiliseringsacties.

Concreet werkt het Smart City Institute aan de volgende acties :

  • Publicatie van wetenschappelijke onderzoeksrapporten over de slimme stad;
  • Organisatie van een seminar "Strategy en Sustainability" voor studenten 2de Master aan de Management School Luik (HEC Liège)
  • Organisatie van een training in Smart Cities Management, in samenwerking met HEC Liège Executive School;
  • Ondersteuning van innovatie en ondernemerschap op het gebied van "Smart Cities" in samenwerking met VentureLab;
  • Organisatie van een jaarlijks evenement waarbij academici en praktijksdeskundigen worden uitgenodigd om te discussiëren en uit te wisselen over Smart Cities;
  • Ontwikkeling van verschillende didactische projecten om Belgische gemeenten te ondersteunen in hun Smart City-dynamiek (bijv. De Smart City Praktische gids);
  • Publicatie van een jaarlijkse barometer rond de stand van zaken van Smart City-dynamieken in verschillende gebieden (België, Wallonië, enz.).

Het Smart City Institute draagt actief bij aan de "Smart Cities" en "Smart Regio" dynamiek in Wallonië, terwijl het daarnaast ook betrokken is in nationale en internationale projecten.